Tiếng Anh
Mr Nối : 0908 357 150

Sản phẩm cắt CNC là dòng sản phẩm nghệ thuật mới, ứng dụng công nghệ cắt Plasma, là dòng sản phẩm cao cấp trong trang trí nội – ngoại thất với độ sắc nét cao trên từng mm.

Là dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ , đạt độ thẩm mỹ cao, nét cắt nhỏ dưới 1.5 mm, tốc độ cắt nhanh 2000-8000mm/phút, sản phẩm cắt có kích thước từ 10x10mm đến 3000x8000mm; độ dầy kim loại từ 1-50mm.

CNC NGHỆ THUẬT